MİSYONUMUZ

Sağlıkçılar arasında; Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

Sağlığın korunması ve geliştirilmesini temin etmek,

Bu alandaki gelişmeleri  izlemek, ilgili kuruluşlara    önerilerde bulunmak,

Ülke çapında yaygın olarak her zaman, her şartta sağlıklı yaşanması yolunda toplumsal bilinci geliştirip, gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak,

Üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak,

Mesleki sorunların çözümü için çalışmak.

VİZYONUMUZ

Sağlıklı bireylerin oluşturduğu topluma kavuşmak için hizmet etmek.

Sağlığın korunması konusunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

Eğitim ve sağlık hizmetleri ile toplumumuzun ve bireylerin ruh ve beden sağlıklarının iyileştirilmesi için bilinç oluşmasına katkı sağlamak.

Sağlıkla ilgili gelişmeleri izlemek.

Üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak ve mesleki sorunların çözümü için gerekli çalışmalar yapmak, böylece meslektaşların gelişmelerine ve dayanışmalarına zemin hazırlamak.