Eğitim Programının Amacı

Öncelikle öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirme ve çatışma çözme yetilerini öğrencilere kazandırmaktır.

Kimler Katılabilir ?

Aile ilişkilerini geliştirmek ve aile içi sorunları çözmek isteyen aile bireyleri

Eğitim Konu Başlıkları

-Duyguları Tanımlama ve Anlama
-Oturum Etkinliklerinin Uygulanması
-Öğrencilerin Arkadaşlık Hakkındaki Düşüncelerini Almak ve Üzerine Düşünmelerini Sağlamak
-Empati Yeteğinin Geliştirilmesi

-Çocukların Duyguları Tanımasını ve Anlamalarını Sağlamak
-Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkilerini Nasıl Kurduklarının Farkına Varması
-Öğrencilere Empati Kurmayı Deneyimlerle Öğretmek
-Etkili Dinleme ve Ben Dilini Kullanma
-Öğrencilerin Etkili İletişim Kurabilmelerini sağlamak
-Etkili İletişim Kurmaya Engel Olan Şeyleri Fark Etmek
-Ben Dili Kullanma Becerilerinin Kazandırılması
-İletişim Esnasında Doğabilecek Bazı Engelleri Keşfetme
-Alay Edilme İle Baş Etme
-Alay Edilme İle Başa Çıkma Becerilerinin Kazandırılmasında ve Pekiştirilmesinde Yardımcı Olmak
-Öğrencilere Çatışma Çözme Becerilerinin Öğretilmesi
-Çatışma ve Problem Çözme

Katılımcı Sayısı: 8 Kişi
Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 10.00-16.00